درباره نمایشگاه

اهداف و برنامه های نمایشگاه:

تکیه بر محور های زیر در حوزه های: مسکن و شهرسازی(مسکن و معماری، شهرسازی، بافت های فرسوده، شهرهای جدید و ...)

حمل و نقل(دریایی، هوایی، ریلی، جاده ای، زیرساخت و تجهیز و پشتیبانی این حوزه)

ادامه مطلب ...